28 Maraton Juranda Szczytno 2017 – Reaktywacja biegu ze śladami historii

Fot. klub biegacza Jurund Szczytno facebook

7 maja odbędzie się w Szczytnie 28 Maraton Juranda, jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie ciesząca się również renomą i prestiżem w kraju. To reaktywacja dużego wydarzenia, nad którym patronat przejął Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego. Organizatorzy zadbali o to, by impreza nie ograniczyła się tylko do rywalizacji na klasycznym dystansie. Mniej wprawieni biegacze mogą zmierzyć się w „Dyszce Jurandówny”

Do udziału zaproszono też dzieci , które też pobiegną na stosownych dystansach. Kibice oprócz wrażeń sportowych mogą liczyć na atrakcje artystyczne. Słowem Szczytno zaprezentuje się w całej okazałości.

W liście przewodnim Komitetu Organizacyjnego do uczestników czytamy:

Drodzy biegacze, uprzejmie informujemy, że został wskrzeszony, stary jak świat – Maraton Juranda. To wielkie wydarzenie biegowe znów zawita do Szczytna 07 maja 2017 roku. To właśnie w Szczytnie, bramie Mazur, czyli krainie tysiąca jezior, będziecie mogli zmierzyć się z królewskim dystansem. Nie musimy przypominać „troszeczkę starszym, ale za to młodszym rocznikiem” biegaczom, że wcześniejsze edycje Maratonu, przyciągały liczną rzeszę biegaczy z całej Polski i nie tylko. Był to również bieg, który miał swoją renomę oraz o którym często mówiono w kraju i za granicą. Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich tych, którzy byli na poprzednich edycjach, jak i również tych, którzy myślą o pokonaniu ponad 42 km, abyście zarezerwowali sobie swój cenny „czas” i przybyli do Nas licznie w tym dniu. Możemy, już dziś zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań, aby ten bieg z długoletnią tradycją, pojawił się w nowej odsłonie, z nową trasą, nowymi pomysłami. Aby dla Was - koledzy biegacze, koleżanki biegaczki - był wielkim niezapomnianym przeżyciem.

Zapraszamy również do udziału, a jednocześnie zachęcamy do zapoznania się w programem i regulaminem

9

PROGRAM ZAWODÓW:

8: 40 – Uroczyste otwarcie, rozgrzewka

9: 00 – Start „28 Maratonu Juranda”

9: 30 – Start „Dyszka Jurandówny”

10: 30 – Zbiórka Biegów Jagienki na rogu ul. Kasprowicza/ul. Spacerowa (Obecność dzieci i młodzieży obowiązkowa !!!)

11: 00 – Start Szkoły Podstawowe Klasy I – III

11: 10 – Start Szkoły Podstawowe Klasy IV – VI

11: 20 – Start Gimnazja Klasy I – III

13: 30 – Tadeusz Machela – koncert, wspomnienie Krzysztofa Klenczona

14: 30 – Uroczyste zamknięcie zawodów, wręczenie nagród

15: 00 – Losowanie nagród

8: 30 – 14: 30 – Program artystyczny (m.in. zumba, aerobik na trampolinach, wioska rycerska, pokaz sprzętu wojskowego) oraz atrakcje dla dzieci (m.in. dmuchany plac zabaw)

rot6

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i prozdrowotnej;

2. Promocja Gminy Miejskiej Szczytno, Gminy Szczytno, Powiatu Szczycieńskiego;

3. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa;

4. Wkład w promocję imprez biegowych w województwie warmińsko-mazurskim.

II. PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

III. ORGANIZATOR

Klub Biegacza Jurund

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Szczytnie;

Urząd Gminy w Szczytnie;

Starostwo Powiatowe w Szczytnie;

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie;

Jednostka Wojskowa 2031 Lipowiec.

V. TERMIN, MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 07.05.2017 r. w Szczytnie;

2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako „Uczestnicy”);

3. Na trasie biegu zostaną oznaczone wszystkie kilometry trasy;

4. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa biegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora oraz w większości trasy będzie odbywał się normalny ruch samochodowy;

5. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa montowanego przy bucie każdego Uczestnika. Zwrot chipa będzie dokonywany przez każdego Uczestnika na mecie biegu.

16996050 1265692036853206 2126623331699480987 n

VI. TRASA BIEGU

1. Długość trasy biegu wynosi 42,195 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA;

2. Biuro Zawodów usytuowane będzie ul. Juranda – Plac Juranda w Szczytnie;

3. Start i meta zlokalizowane będą na Placu Juranda w Szczytnie.

VII. LIMIT CZASU

1. Start Biegu o godz. 900. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od strzału startera;

2. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 5 godzin i 30 minut;

3. Zawodnicy, którzy na półmetku (21,097 km) osiągną czas powyżej 2 godzin 45 minut od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu do godz. 1430 zobowiązani są do przerwania biegu i do zejścia z trasy biegu. Do mety mogą dojechać pojazdem z napisem ,,Koniec Biegu’’;

4. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego;

5. Wszyscy uczestnicy Maratonu Juranda są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

VIII. PUNKTY NAWADNIANIA I KONTROLNE

1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę, będą rozmieszczone na: 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km, 30 km, 35 km, 40 km oprócz wody będą znajdować się banany i napoje izotoniczne;

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników;

3. Punkty kontrolne (dodatkowego) pomiaru czasu będą się znajdowały (poza startem i metą) na : 10 km, 21,097 km, 30 km.

IX. ZAPISY

1. Elektronicznie zapisy do biegu głównego na adres: http://www.domtel sport.pl/zgloszenia_masowe/zgloszenie.php?LP_impr=113 do dnia 23.04.2017 r.;

2. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów;

3. Zawodnicy zgłoszeni drogą elektroniczną do 23.04.2017 r. mają zapewniony pakiet startowy, jeżeli odbiorą go w dniu

• 06.05.2017 r. w Biurze Zawodów w godz. 1200 - 2000

• 07.05.2017 r. w Biurze Zawodów w godz. 600 - 800 ;

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących: 300 osób (opłaconych);

5. Nie ma możliwości zapisów po 23.04.2107 r. oraz w dniu zawodów;

6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest niemożliwe;

7. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych);

8. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy;

9. Pakiet startowy zawiera:

 numer startowy;

 koszulka organizatora;

 worek – depozyt;

 chip (zwrot na mecie biegu);

 broszury reklamowe

 gąbka.

X. OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa dokonana do dnia

 do 31.01.2017 r. wynosi 50 PLN;

 do 31.03.2017 r. wynosi 75 PLN;

 do 23.04.2017 r. wynosi 100 PLN;

 Zawodnicy, którzy ukończyli w dniu startu 60 lat (mężczyźni), 55 lat (kobiety) mają zniżkę w wysokości 50 % opłaty startowej dokonanej w poszczególnych terminach;

 Zawodnicy którzy w dniu startu ukończyli 65 lat (mężczyźni), 60 lat kobiety zwolnieni są z opłaty startowej.

2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:

KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO ul. Szwedzka 2a, 12-100 Szczytno

Bank Pekao S.A. 03 1240 5761 1111 0010 7040 7612

W tytule proszę podać: nazwę zawodów, imię i nazwisko uczestnika

17796789 245409415926679 1235524487971401078 n

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 07 maja 2017 roku ukończą 18 lat;

2. Zaleca się uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych badań lekarskich;

3. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin;

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym;

7. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w jednym z namiotów rozstawionych na placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe;

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r. (dz. U. Nr 101 poz.1095);

9. Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

XII. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn – miejsca I – VI;

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 K20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat, M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat;

 K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat, M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat;

 K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat, M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat;

 K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat, M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat;

 K60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat, M60 kategoria wiekowa powyżej 60 lat.

3. Klasyfikacje drużynowe – opisane w odrębnym rozdziale XIII;

4. Klasyfikacja Powiatu Szczycieńskiego – opisane w odrębnym rozdziale XIV.

XIII. REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWYCH

1. Udział w klasyfikacji drużynowej mogą brać:

W ramach Drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych zawodników danego zespołu (mogą być drużyny mieszane). Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jedno brzmiącej nazwy reprezentowanej drużyny w trakcie procesu rejestracji zawodnika. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno członkowie grup formalnych (klubów) jak i grup nieformalnych (tzw. koleżeńskich). Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zaznaczenie w trakcie procesu rejestracji zawodnika – Dodatkowa Klasyfikacja - Drużynowa.

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny;

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin 28 Maratonu Juranda;

4. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę;

5. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

• decyduje o składzie drużyny,

• występuje w imieniu drużyny,

• kontaktuje się z organizatorami biegu.

6. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana;

7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie;

8. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.

XIV. REGULAMIN KLASYFIKACJI POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

1. Udział w klasyfikacji mogą brać mieszkańcy zameldowani na stałe, na terenie Powiatu Szczycieńskiego;

2. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zaznaczenie w trakcie procesu rejestracji zawodnika – Dodatkowa Klasyfikacja - Powiat Szczycieński;

3. Trzy najlepsze kobiety oraz trzech najlepszych mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów.

4. W tej klasyfikacji nagrody mogą dublować się z kategorią OPEN, wiekową i drużynową.

5. W przypadku wątpliwości osób, które wygrają tą kategorię organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania ( np. dowód osobisty, prawo jazdy itp. itd.) w celu weryfikacji zawodnika/czki.

XV. NAGRODY

1. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

 pamiątkowy medal na mecie;

 ciepły posiłek.

2. Zdobywcy miejsc I - VI w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym otrzymują nagrody finansowe (Wysokość nagrody finansowej pozyskanej od sponsorów jest kwota netto). Odpowiednio 1000/800/600/300/200/100 złotych;

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają statuetki;

4. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji OPEN biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej;

5. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie;

6. Wśród wszystkich uczestników biegu, po jego zakończeniu rozlosujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nastąpi to po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród indywidualnych;

7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegów ciepły posiłek, ciepłą herbatę, kawę i wodę.

XVI. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegu lub organizacje delegujące;

2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje możliwość startu w biegu. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.

17800037 1307317129357363 4843232739735670795 n

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu;

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych;

4. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.

5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer;

6. Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze;

7. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi;

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu;

9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji;

11. Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego biegi;

12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu;

13. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

PS.  Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu z soboty na niedzielę tj. 06.05. 2017 r. od. godz. 1200 – 07.05.2017 r. do godz. 830 na hali sportowej (Gimnazjum nr 1 w Szczytnie) – liczba miejsc ograniczona. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte. (organizator nie zapewnia wyżywienia). Rezerwacja telefoniczna do dnia 23.04.2017 r. pod numerem 602 765 054 (Artur).

PPS.

Podczas trwania biegu, będzie organizowana zbiórka do puszek na leczenie i rehabilitację Julki Buczko. Będziemy wdzięczni za okazane serce. Julka urodziła się z bardzo rzadką wadą rozwojową mózgu o nazwie Holoprosencefalia. W wyniku tego schorzenia cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy, małogłowie i hipernatremię. Dziewczynka nie mówi, nie chodzi, wymaga stałej opieki i kosztownej rehabilitacji. Specjalne turnusy terapeutyczne, zakup sprzętu ortopedycznego i urządzeń wymagają ogromnych nakładów finansowych, których rodzina państwa Buczko nie jest w stanie pokryć.

Osoby chcące dodatkowo wesprzeć Julię, mogą to zrobić dokonując wpłaty:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

Bank BPH S.A.15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem: 22679 Buczko Julia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn