„III Elbląski Halowy Czwartek Lekkoatletyczny” – Najważniejszy pierwszy krok

Fot. nadesłane

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu zapraszają dzieci w wieku 12 lat i młodsze na halowe zawody lekkoatletyczne pod nazwą „III Elbląski Halowy Czwartek Lekkoatletyczny”. Zawody odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 r. w Sali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Elblągu (ul. Agrykola 6). Początek zawodów – godzina 10:00.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu;

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu.

CEL I ZADANIA IMPREZY

- aktywne spędzenie czasu wolnego przez dzieci w okresie ferii zimowych,

- upowszechnianie lekkiej atletyki w środowisku lokalnym,

- promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych,

- podnoszenie na wyższy poziom cech motorycznych i umiejętności przydatnych do uprawiania innych dyscyplin sportowych w przyszłości,

- kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, pomaganie w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody zostaną rozegrane w Elblągu w dniu 31 stycznia 2019 r. w hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 ( ul. Agrykola 6 ). Początek zawodów - o godz. 10.00.

PROGRAM ZAWODÓW

Dziewczęta - bieg 2 x 30 m, 300 m, skok w dal, skok wzwyż,

Chłopcy - bieg 2 x 30 m, 300 m, skok w dal, skok wzwyż,

UCZESTNICTWO

I grupa - rocznik 2006,

II grupa - rocznik 2007,

III grupa - rocznik 2008 i młodsi.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

- Dopuszczenie do zawodów nastąpi na podstawie wypełnionej „karty startowej” (załącznik).

- Uczestnik podczas zawodów ma prawo startu w dwóch wybranych konkurencjach (jednej biegowej i jednej skocznościowej).

- Na dystansie 30 m każdy zgłoszony uczestnik biega dwa razy; do końcowej klasyfikacji liczy się suma czasów z dwóch biegów.

- Dystans biegu na 300 m stanowi 4 okrążenia hali; obowiązuje start z linii wspólnej.

- Początkowe wysokości w skoku wzwyż: dziewczęta – 90 cm, chłopcy – 100 cm.

- W skoku w dal obowiązuje strefa odbicia – 1 m; zawodnicy mają prawo do trzech prób.

- Wszystkie biegi zostaną rozegrane w seriach na czas.

- Nie obowiązuje przepis o pierwszym falstarcie (dyskwalifikacja).

- Konkurencje odbywać się będą według przepisów PZLA.

SPRAWY FINANSOWE

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

- Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają szkoły, organizacje zgłaszające lub rodzice.

ZGŁOSZENIA

- Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w zawodach (załącznik).

- Czytelnie wypełnione zgłoszenie do konkurencji – kartka startowa (załącznik).

NAGRODY

- Za trzy pierwsze miejsca w danej konkurencji i kategorii wiekowej zawodnicy otrzymują medale. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe dyplomy.

SPRAWY RÓŻNE

- Do dyspozycji uczestników udostępnione będą przebieralnie i toalety; za stan pomieszczeń odpowiadają korzystający.

- W przebieralni nie pozostawiamy rzeczy osobistych! Rzeczy osobiste pozostawiamy w szatni głównej.

- Opiekunowie szkół i organizacji, a także rodzice zawodników biorących udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swoich dzieci i młodzieży oraz za stan zdrowotny podopiecznych (brak przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).

- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.

- Uczestników obowiązuje obuwie i stroje sportowe (nie można startować w kolcach).

- Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów i organizatorzy.

- Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie mając na celu dobro i bezpieczeństwo uczestników oraz sprawny przebieg zawodów.

WYNIKI

Prezentowane będą na stronach internetowych: www.mostruso.pl

Zachęcamy do udziału w zawodach dzieci i młodzież z Elbląga i okolic.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn