Olsztyńska Liga Futbolu Amatorskiego 2019/2020 – Zapisujemy zespół i...trenujemy

Fot. OSiR Olsztyn (ilustracja)

Zapraszamy piłkarzy amatorów do wzięcia udziału w Olsztyńskiej Lidze Futbolu Amatorskiego – edycja 2019/2020. Rozgrywki będą się toczyły w Hali Widowiskowo- Sportowej Urania. Zgłoszenia zespołów przyjmuje Dział Sportu OSiR do dnia 17.09.2019 r. w godz. 8:00-15:30. Odprawa kapitanów odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz.18:00 w Muzeum Sportu HWS Urania.

Regulamin OLFA

1. Cel imprezy:

- popularyzacja dyscypliny sportu,

- wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej miasta.

2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie.

3. Termin i miejsce: Mecze będą rozgrywane w okresie październik 2019 r. – marzec 2020 r. w sali sportowej HWS Urania w Olsztynie (zgodnie z terminarzem gier).

4. Uczestnictwo:

Uczestniczyć mogą piłkarze amatorzy oraz zawodnicy ligi okręgowej i IV ligi (maksymalnie trzy osoby), a także piłkarze, którzy od daty ostatniego meczu w barwach klubowych posiadają 6-miesięczną karencję (dotyczy to lig wyższych niż okręgowa i IV). Minimalny wiek uczestnika ustala się na 18 lat (rocznik 2001 i starsi). Do gry zostaną dopuszczeni zawodnicy wymienieni w wykazie imiennym i posiadający aktualne badania lekarskie oraz ci, którzy podpiszą oświadczenie o grze na własną odpowiedzialność (wówczas zawodnik nie jest objęty ubezpieczeniem). Po rozpoczęciu rozgrywek nie dopuszcza się dopisywania zawodników do listy zgłoszeniowej. Po pierwszej rundzie będzie możliwość uzupełnienia składu maksymalnie o 3 nowych zawodników. W przypadku udziału zawodnika nieuprawnionego do gry drużyna przegrywa mecz walkowerem (0:5). Po trzecim walkowerze drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek. Jeżeli do tej pory nie rozegra 50% meczów w rozgrywkach wszystkie jej wyniki zostaną zweryfikowane jako walkowery 5:0 dla przeciwników. W przypadku rozegrania 50% meczów wcześniejsze wyniki z udziałem tej drużyny zostają zaliczone. Zespół wykluczony nie uzyska zwrotu wpisowego . W trakcie rozgrywek dany zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół. Do rozgrywek będą dopuszczone zespoły, które do dnia 30.09.2019 r. uiszczą wpisowe w wysokości 900 zł i dostarczą listę zgłoszeniową (max. 20 zawodników) wraz z badaniami lekarskimi lub oświadczeniami o grze na własną odpowiedzialność (wówczas zespół nie jest objęty ubezpieczeniem). Wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr. 61 1020 3541 0000 5202 0291 0925.

5. System rozgrywek:

System rozgrywek jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn i podany do wiadomości przed pierwszym meczem. Czas gry 2x15 min., przerwa 3 min. W ostatniej minucie czas jest zatrzymywany. Obowiązują kary minutowe: żółta kartka jest równoznaczna z karą 2 min., kartka czerwona - kara 4 min. + kara dla zawodnika w zależności od przewinienia (od jednego meczu do wykluczenia z rozgrywek). O karze indywidualnej decyduje sędzia główny + organizator zawodów. W pozostałych sprawach obowiązują przepisy PZPN gry w halową piłkę nożną zespołów pięcioosobowych. Drużyna musi rozpocząć mecz w składzie minimum 4-osobowym.

6. O kolejności miejsc decyduje:

 liczba zdobytych punktów,

 różnica bramek,

 bramki strzelone

 bezpośredni pojedynek.

Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.

7. Postanowienia końcowe:

- godzina podana w terminarzu gier jest równoznaczna z godziną rozpoczęcia meczu (nie ma możliwości zmiany terminu spotkania),

- obowiązują estetyczne jednolite stroje sportowe z numerami (w przypadku ich braku drużyna nie będzie dopuszczona do gry),

- organizator nie udostępnia piłek do przeprowadzenia rozgrzewki,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy podczas trwania rozgrywek,

- zawodnicy muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku protestu zawodnik, tylko na prośbę organizatora, musi się wylegitymować,

- wszelkie protesty i odwołania należy składać w trakcie meczu lub do zakończenia spotkania,

- o innych sprawach nie wyszczególnionych w ww. regulaminie decydować będzie organizator imprezy,

- terminarz rozgrywek zostanie zamieszczony na stronie www.osir.olsztyn.pl

Telefon kontaktowy z organizatorem imprezy: Dział Sportu - tel. (089) 527 02 27. Najbardziej zalecany kontakt z organizatorem - e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn