XI Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja Olecko 2018 – Tradycja i gwarantowana zabawa

Fot.Zbigniew Malinowski/olecko wm (ilustracja)

14 kwietnia w hali Lega w Olecku odbędzie się XI Memoriał I. Jasieluna i F. Pietrołaja w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza. Z dużym wyprzedzeniem informujemy o imprezie , bo to jedno z najciekawszych wydarzeń w tej dyscyplinie w regionie, szczególnie skierowane do młodzieży i amatorów, Zarezerwujcie sobie czas. Warto pojechać do Olecka. Poniżej regulamin.

Regulamin

Organizator:

MOSiR w Olecku, MLKS Czarni Olecko, Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego.

Cele turnieju:

Popularyzacja tenisa stołowego wśród miłośników sportu.

Promocja Olecka jako amatorskiego ośrodka tenisa stołowego.

Termin:

14.04.2018r. (sobota) godz. 10 00

Miejsce:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, hala Lega, ul. Park 1.

Zgłoszenia:

W dniu turnieju, 30 minut przed zawodami.

Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch kategoriach wiekowych.

Kategorie:

Kategoria I - niepełnosprawni;

Kategoria II - rocznik 2007 i młodsi (do klas IV szkół podstawowych);

Kategoria III - rocznik 2004 i młodsi (klasy V-VII szkół podstawowych);

Kategoria IV - rocznik 2002-2003 (klasy II-III szkół gimnazjalnych);

Kategoria V - rocznik 1998 i młodsi (klasy I-IV szkół ponadpodstawowych);

Kategoria VI - OPEN;

Kategoria VII - powyżej 50 roku życia;

Kategoria VIII - powyżej 60 roku życia;

System rozgrywek:

Uzależniony od ilości startujących.

Rozpoczęcie gier:

Kategoria I - godz. 10 00

Kategoria II i III - godz. 10 30

Kategoria IV i V - godz. 11 30

Kategoria VI, VII i VIII - godz. 12 30

Wpisowe:

Kategorie szkolne: 10 zł, OPEN i powyżej 50 i 60 roku życia: 20 zł od osoby.

Nagrody:

Za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale lub puchary lub statuetki oraz upominki.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców.

Informacje:

MOSiR w Olecku, tel. 87 520 20 48 i www.mosir.olecko.pl

pie5

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn