42 Grand Prix Olsztyna – Nowe rozdanie – zapraszamy!

Fot. OSiR Olsztyn

W niedzielę (10 czerwca) w sali olsztyńskiego OSIR-u przy ul. Głowackiego 27 odbędzie się pierwszy turniej 42 Grand Prix Olsztyna w tenisie stołowym. Cykl będzie składał się z czterech turniejów, z czego trzy będą zaliczane do klasyfikacji końcowej Grand Prix, a na zakończenie rozegrany zostanie turniej TOP-10 z udziałem najlepszych zawodników.

Rywalizacja będzie przebiegać będzie w pięciu kategoriach :

Godz. 10.00 – kat. Junior (r.2000-2003)

Godz. 10.00 - kat. Junior (r.2004 i młodsi)

Godz. 10.00 - Kobiety

Godz. 11.00 - + 50 (r.1968 i starsi)

Godz. 13.30 - Open

W kategorii OPEN uczestniczyć mogą wszyscy chętni, w pozostałych kategoriach prawo gry mają zawodnicy do III ligi włącznie. Koniec zapisów do turnieju 15 minut przed rozpoczęciem gier.

REGULAMIN

1. CEL TURNIEJU

Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Olsztyna i okolic.

Promowanie zasad i wartości olimpizmu oraz zasady fair play.

2. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

3. SĘDZIA GŁÓWNY

Sebastian Główczyk

4. UCZESTNICTWO

Zawodnicy grający w Grand Prix Olsztyna startują na własną odpowiedzialność z własnym ubezpieczeniem, mając na względzie swój stan zdrowia.

5. WPISOWE

Wpisowe dla dorosłych wynosi 10 zł. za turniej, osoby niepełnoletnie w swoich kategoriach biorą udział w turnieju bezpłatnie.

6. MIEJSCE

Hala OSIR w Olsztynie, 10-558 Olsztyn, ul. Głowackiego 27

7. PODZIAŁ NA KATEGORIE:

Godz. 10.00 – kat. Junior (r. 2000-2003)

Godz. 10.00 – kat. Junior (r. 2004 i młodsi)

Godz. 10.00 - Kobiety

Godz. 11:00 - + 50 (r. 1968 i starsi)

Godz. 13:30 – OPEN

W kategorii OPEN uczestniczyć mogą wszyscy chętni, w pozostałych kategoriach prawo gry mają zawodnicy do III ligi włącznie. Koniec zapisów do turnieju 15 minut przed rozpoczęciem gier

8. SYSTEM ZAWODÓW

System rosyjski (finał zamknięty)

9. ROZSTAWIENIA

Pierwszy turniej odbywa się bez żadnych rozstawień. W kolejnych zawodach rozstawianych będzie czterech najlepszych zawodników z każdej kategorii.

10. STOŁY

Turniej zostanie rozegrany na 8 stołach Jolla Corsa, Andro Roller, Butterfly Europa i Donic 25 mm, piłeczki plastikowe.

11. NAGRODY

We wszystkich kategoriach za miejsca I-IV dyplomy i puchary.

12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu.

- Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

13. KONTAKT

Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać u Sebastiana Główczyka tel. 501130068

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn