Puchar Prezydenta Miasta Elbląga 2018 – Po wakacjach chętnych na pewno nie zabraknie

Fot. ilustracja

W sobotę (15 września) w hali sportowo-widowiskowej (ul. Grunwaldzka) odbędzie się VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga. Impreza, która ma już duże tradycje i zdobyła popularność skierowana jest do wszystkich miłośników gry w pingponga bez względu na wiek, stąd wiele kategorii , choć jak zawsze najbardziej prestiżowy jest turniej open. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin

I. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elbląga i okolic.

II. ORGANIZATOR – Ludowy Klub Sportowy Mlexer

III. WSPÓŁORGANIZATOR – Urząd Miasta Elbląg

IV. MIEJSCE – Hala Sportowo-Widowiskowa ul.Grunwaldzka 135 Elbląg

V. TERMIN – 15.09.2018 r.[sobota]

godz. 8.00 – 8.30 - zgłoszenia;

godz. 9.15 – rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych

godz. 13.00– 13.30 zgłoszenia do kat OPEN

godz. 14.00 – uroczyste otwarcie turnieju

godz. 14.15 – rozpoczęcie turnieju głównego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga (kat OPEN)

VI. ZGŁOSZENIA - w dniu zawodów - jak powyżej

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego:

a. opłata w wysokości 20 zł. jest przyjmowana wraz ze zgłoszeniem,

b. kategoria do 14 lat wpisowe 10zł.,

c. zawodnicy którzy chcą wystąpić w dwóch kategoriach wpisowe 30 zł,

d. zawodnicy w celu rozstawienia podają podczas zgłoszenia swój ranking z końca sezonu 2017/18 i poziom ligi, w którym aktualnie grają (warunek rozstawienia)

2. Zawodnicy grający w VI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga startują na własną odpowiedzialność z własnym ubezpieczeniem, mając na względzie swój stan zdrowia. Zawodnicy potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na liście startowej, przed turniejem, pod tekstem oświadczenia, które będzie stanowiło integralną część listy startowej. W przypadku osób niepełnoletnich podpis zostaje naniesiony przez opiekuna – rodzica.

3 Posiadanie sprzętu i stroju sportowego zgodnego z przepisami PZTS.

4. Do startu w turnieju zawodnicy zgłaszają się osobiście, potwierdzając to podpisem na liście startowej. Nie można zostać zgłoszonym do zawodów przez osobę trzecią

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1. Zgodnie z przepisami PZTS oraz niniejszym regulaminem. Interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów. Nazwisko sędziego zostanie podane w dniu zawodów.

2. Podział na Kategorie :

- Dzieci - do 15 roku życia (urodzeni w roku 2004 i później ) -organizator biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń i wiek dzieci - może wprowadzić dodatkowe kategorie dzieci , lub dokonać innych zmian w kategorii dzieci

Juniorzy [ 2001 -2003] /Seniorzy [ 1998-1999 i 1971- 2000 w tej kategorii dopuszczeni zawodnicy tylko do III Ligi włącznie ] / Weterani + 40 [ 1970-1979 i 1960-1969] / Weterani +60 [ 1955-1959 i 1950-1954] ]/Weterani +70 [ 1949 i starsi] / Kobiety – grają w poszczególnych kategoriach razem z mężczyznami /Open - wszyscy chętni – bez ograniczeń Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie się przynajmniej 3 zawodników.

3. Jeden zawodnik może wystąpić w turnieju Open i w dowolnym turnieju kategorii

4. System rozgrywek zostanie ustalony na podstawie liczby uczestników w poszczególnych kategoriach w dniu zawodów.

5. Zawody zostaną rozegrane piłeczkami plastikowymi:

IX. NAGRODY

Dzieci - miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł/ 2 m 50zł/ 3m 50zł]

Juniorzy- miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł/ 2 m 50zł /3m 50zł]

Seniorzy –   miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł/ 2 m 50zł/3m 50zł]

Weterani + 40 miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł/2 m 50zł/ 3m 50zł]

Weterani +60 - miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł 2 m 50zł/ 3m 50zł]

Weterani +70 - miejsca 1-3 Puchary i Vouchery [1 m 100zł/ 2 m 50zł/ 3m 50zł]

Open - miejsca 1-3 Puchary i nagrody finansowe

a. I miejsce - 1000zł,

b. II miejsce - 500zł,

c. III miejsce - 200zł

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

2. Organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas imprezy.

3. Organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas imprezy.

4. Każdy z uczestników imprezy musi mieć własne ubezpieczenie NW

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn