Piąty półmaraton „BAŻANT” Elbląg 2014 – Dlaczego jest wyjątkowy?

Przy dużej liczbie różnych biegów trudno o zawody „wyjątkowe” Piąty półmaraton „BAŻANT 2014” można zaliczyć do tych szczególnych. Trudna pagórkowata trasa, która pokonała niejednego zawodnika, wiodąca drogą leśną, nieutwardzoną. Podbieg ok. 700m (przewyższenie ok.150m), osłonięta drzewami w połowie wijąca się przy malowniczym korycie Srebrnego Potoku w Lesie Komunalnym Bażantarnia.

Sprawdź czy pokonasz ją w limicie czasowym ustalonym na 2,5 godziny. Start 21.09.2014r. Przedłużono termin zapisów do dnia 31.08.2014r., który to gwarantuje otrzymanie pamiątkowego medalu. Ze względów technicznych organizatorzy nie są w stanie zagwarantować tych pamiątek zawodnikom zgłoszonym po tym terminie. Zapraszamy do zapoznania z regulaminem, oraz zgłaszania się do tego wyjątkowego biegu.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora www.mostruso.pl

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia.

{AdmirorGallery}bazant13{/AdmirorGallery}

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY:

1. Promocja Elbląga.

2. Popularyzacja biegania oraz czynnej rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATOR:

MKS „TRUSO” Elbląg przy współpracy Gminy Miasta Elbląg i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu.

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Termin i miejsce – 21.09.2014r. (niedziela), Park Leśny „BAŻANTARNIA” dojazd ul. Marymoncką oraz ul. Bolesława Chrobrego.

2. Start i meta – polana przy wiacie „MARGITKA” w „Bażantarni”.

3. Szatnia – udostępniona, jako przebieralnia z możliwością pozostawienia rzeczy na sali MOS ul. Kościuszki 77A (około 1500 m od startu).

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

11:00 – bieg dla dzieci (rocznik 2002 i młodsi) dystans ok. 500 m

11:15 – start do Biegu Głównego – 21 096m.

11:20 – bieg dla dzieci (rocznik 1999 i młodsi) dystans 2000 m

– bieg dla młodzieży (rocznik 1996 i młodsi) dystans 2000 m

V. TRASA:

1. Biegi zostaną przeprowadzone leśnymi drogami w Bażantarni (zgodnie z mapą biegu).

2. Długości trasy:

• w biegu głównym pętla – 7032m ,

3. Nawierzchnia – droga leśna, nieutwardzona, trasa crossowa, pagórkowata, podbieg

ok. 700m (przewyższenie ok.150m), osłonięta drzewami.

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Ustala się limit czasowy zamknięcia trasy biegu na 2:30.00 z jednoczesnym limitem

po dwóch okrążeniach 1:40.00, po przekroczeniu którego zawodnicy będą zdejmowani z trasy.

2. Do biegu głównego uprawnieni są zawodnicy (zawodniczki), którzy urodzili się przed

21.09.1996 roku i starsi.

3. Wzorem ubiegłego roku do rywalizacji dopuszcza się sztafety (3 x okrążenie), skład

sztafety dowolny (K, M, K+M) – jedna klasyfikacja, dopuszcza się udział zawodników

urodzonych po 1996 roku.

4. Wszyscy zawodnicy w biegu głównym zobowiązani są do posiadania przy sobie (do wglądu przez organizatora) dowodu osobistego oraz aktualnych badań lekarskich

lub pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w biegu.

5. Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym, na stronie: http://www.elektronicznezapisy.pl/ . Uczestnicy sztafet również zgłaszają się do biegu głównego, dopisując w polu

„klub/szkoła/uczelnia” słowo SZTAFETA.

6. Biuro półmaratonu mieścić się będzie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Elblągu, ul. Kościuszki 77A i otwarte będzie dnia 21.09.2014r. w godzinach 8:45 –

10:30, weryfikacja zawodników zakończy się o godz.10:15.

7. 20.09.2014r (sobota) biuro zawodów czynne w godzinach 10:00 – 12:00, w godzinach tych dzień przed startem można będzie odebrać pakiet startowy.

8. Za ważne zgłoszenie do V Elbląskiego Półmaratonu Bażant 2014 uważa się terminowe zarejestrowanie zawodnika poprzez stronę internetową

http://www.elektronicznezapisy.pl/ .Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Ostateczny TERMIN dokonania opłaty startowej do V Elbląskiego Półmaratonu

BAŻANT 2014 – do dnia 31.08.2014r. (data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).

9. Opłata startowa w biegu głównym wynosi 30 zł (po terminie wpłata wynosi 50 zł)

(organizator zapewnia: pamiątkowy medal, gadżety okolicznościowe, woda na trasie i mecie, ciepły posiłek po zawodach).

10. Wpłaty można dokonać na konto: Bank Millennium, Oddział Elbląg,

nr 64 1160 2202 0000 0000 5034 6532 z dopiskiem – „Bażant 2014”.

11. Dokonanie opłaty w terminie do 31.08.2014r. (środki na koncie organizatora) gwarantuje otrzymanie pakietu startowego.

12. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.

13. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu.

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków.

15. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i zdjęć zrobionych w trakcie imprezy, dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

16. Biegi towarzyszące dzieci i młodzieży są bezpłatne, a zapisy dokonywane będą w dniu zawodów na polanie przy wiacie „Margitka” (okolice startu do zawodów).

VII. NAGRODY:

1. W V Elbląskim Półmaratonie Bażant 2014 za miejsca I – III wśród kobiet i mężczyzn

w Biegu Głównym: nagrody finansowe: 300 zł – 200 zł – 100 zł.

Dla najlepszych trzech kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki:

K20, M20 od 18 – 29 lat (rocznik 1985 – 1996),

K30, M30 od 30 – 39 lat (roczniki 1975 – 1984),

K40, M40 od 40 – 49 lat (roczniki 1965 – 1974),

K50, M50 od 50 – 59 lat (roczniki 1955 – 1964),

K60, M60 powyżej 60 lat (roczniki od 1954 w dół).

Dla najlepszych trzech sztafet pamiątkowe statuetki.

2. Nagrody rzeczowe dla najlepszych Elblążan wśród mężczyzn i kobiet w biegu głównym za miejsca 1-3 wśród Elblążan (oddzielnie kobiety i mężczyźni).

3. Wśród wszystkich uczestników biegów głównych losowanie nagród niespodzianek.

4. Oddzielne nagrody dla dzieci startujących w biegach towarzyszących.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

VIII. FINANSOWANIE:

1. Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.

2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników V Półmaratonu Bażant 2014 obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Podczas biegów towarzyszących obowiązują wypisane druki startowe zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, dystans oraz nazwę szkoły/klubu.

3. Sprawy sporne dot. biegów rozstrzyga Sędzia Główny.

4. Organizator zastrzega sobie możliwości ostatecznej interpretacji regulaminu.

Kontakt:

MKS „TRUSO” Elbląg, ul. Kościuszki 77A, tel. 55 6258422, tel. kom. +48602582507 (do

godz. 15:00), e-mail: mostruso@wp.pl strona: www.mostruso.pl

ORGANIZATOR

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Biegi długodystansowe Elbląg MKS Truso Elbląg

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x