Skoki spadochronowe czyli do odważnych świat należy

Skoki spadochronowe to nowa dyscyplina w Warmia Mazury Senior Games. Wszyscy uczestnicy w zawodach wykonują co najmniej 3 kolejki skoków z wysokości 800-1200 m, które zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Ich rozegranie zależne jest od wielu czynników, m.in. od prędkości wiatru - dopuszczalna prędkość waha się pomiędzy 6 a 8 m/s. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne sprzyjać będą zawodnikom.

W każdym razie serdecznie zapraszamy na lotnisko w Dajtkach. Skoki spadochronowe sa dyscyplina bardzo widowiskową, jednocześnie rzadko rozgrywana w naszym regionie. Mamy więc niepowtarzalna okazje poznać ja bliżej.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH SKOKI SPADOCHRONOWE NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA 28 – 31 sierpnia 2014

I. ORGANIZATOR

Województwo Warmińsko – Mazurskie

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

Miasto Olsztyn

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

ul. Żołnierska 13a

Tel. +48 89 527 74 02, 89 527 02 27

Aeroklub Warmińsko-Mazurski

ul. Sielska 34

10-802 Olsztyn

Tel. +48 89 527 52 40

Kierownik zawodów:

Michał Szanter

tel.: +48 502 155 799

e-mail: batched@skydive.olsztyn.pl

III. TERMIN ZAWODÓW

1. Zawody sportowe pod nazwą WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2014

zaplanowano w terminie 28-31 sierpnia 2014 r., na obiektach sportowych położonych

w miejscowościach na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

2. Uroczysta ceremonia otwarcia zawodów sportowych rozpocznie się dnia 28 sierpnia

2014r. o godz. 18.00 w Ostródzie.

3. Zawody w skokach spadochronowych na celność lądowania rozegrane zostaną w

dniach 28.08. – 31.08. 2014r. w Olsztynie.

4. Ceremonia zakończenia zawodów odbędzie się 31 sierpnia 2014r. bezpośrednio po

ostatniej kolejce skoków.

IV. MIEJSCE ZAWODÓW – SKOKI SPADOCHRONOWE NA CELNOŚĆ LĄDOWANIA

Lotnisko Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do startu w zawodach uprawnione są osoby, które:

• w roku 2014 ukończą 45 lat (rok urodzenia 1969 i starsi) – w klasyfikacji indywidualnej;

• w roku 2014 ukończą 40 lat (rok urodzenia 1974 i starsi) – w klasyfikacji drużynowej;

2. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż na własną

odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i wysiłkiem podczas zawodów

i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie wystąpienia

u zawodnika jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach. Zawodnik

składa ponadto oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach oraz

o braku znanych mu przeciwwskazań do udziału w zawodach. Złożenie oświadczenia jest

warunkiem dopuszczenia do startu. Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na

oficjalnej stronie zawodów sportowych „Warmia Mazury Senior Games 2014”

www.seniorgames.pl, w zakładce: druki – oświadczenie.

3. Ze względu na dodatkowe wymagania stawiane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w

ramach uprawiania sportu spadochronowego w Polsce, uczestnik zawodów

zobowiązany jest do spełniania wymogów określonych w Prawie Lotniczym i

dokumentach pochodnych.

Weryfikację ww. wymogów przeprowadzi Aeroklub Warmińsko-Mazurski.

4. Warunkiem zarejestrowania zawodnika oraz dopuszczenia go do udziału w zawodach jest

uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie określonych w pkt. VI Zasady

Finansowania.

5. Zawodnik sam ubezpiecza się od NNW.

6. Zgłoszeniem jest karta uczestnictwa zamieszczona na oficjalnej stronie zawodów:

www.seniorgames.pl , którą należy wypełnić on – line.

7. Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia

22 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.

8. W przypadku znaczącej liczby zgłoszeń w danej dyscyplinie lub konkurencji organizator

zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników. W takim przypadku

o kwalifikacji zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pełna lista zakwalifikowanych do zawodów

osób zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl do dnia

26 sierpnia 2014 r.

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty rejestracyjnej przeznaczonej

na cele organizacji zawodów sportowych w wysokości określonej w ust. 2.

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 12 € (euro) brutto lub 50 złotych brutto. Wpłatę

należy dokonać na wskazane konto bankowe do dnia 22 sierpnia 2014 r., tj. do dnia

zakończenia rejestracji zawodników. Za dzień dokonania wpłaty uważa się datę wpływu

środków na konto organizatora. Numer konta i nazwa banku zostanie opublikowana na

oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl.

3. Zawodnik, który został zarejestrowany przez organizatora zawodów jako uczestnik

imprezy jest uprawniony do:

1) uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych, po spełnieniu dodatkowych

wymagań, jeśli takich wymaga współorganizator.

2) otrzymania koszulki okolicznościowej (w przypadku rejestracji w terminie

do 22 sierpnia 2014 roku),

3) otrzymania programu zawodów,

4) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zawodach sportowych,

5) otrzymania Karty Senior Prestige upoważniającej do korzystania ze zniżek

i darmowych wejść do obiektów zgodnie z Regulaminem Karty.

4. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

VII. ZAKWATEROWANIE

1. Organizator zawodów przedstawi adresy hoteli, pensjonatów i innych miejsc

noclegowych, z których uczestnicy będą mogli korzystać. Adresy zostaną umieszczone

na oficjalnej stronie zawodów www.seniorgames.pl.

2. Uczestnicy zawodów osobiście dokonują rezerwacji w wybranym miejscu.

VIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Skoki spadochronowe na celność lądowania rozgrywane będą według polskich przepisów

wykonywania skoków i niniejszego regulaminu.

2. Podstawową klasyfikacją będzie klasyfikacja indywidualna. Jeżeli rozgrywana będzie klasyfikacja drużynowa, drużyny startują w składach 3 osobowych.

3. Wszyscy zawodnicy wykonują co najmniej 3 kolejki skoków z wysokości 800-1200 m,

które zaliczane są do klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

4. Minimum do rozegrania zawodów to 1 (jedna) kolejka.

5. Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru przy ziemi jest ustalana przez Sędziego

Głównego, pomiędzy 6 m/s a 8 m/s.

6. Kolejka skoków treningowych (1 skok na zawodnika) nie jest obowiązkowa,

przeprowadzona zostanie w pierwszym dniu zawodów.

7. Kolejność skoków zespołów i zawodników zostanie ustalona w drodze losowania podczas

odprawy.

8. Zawodnicy startujący w niepełnych zespołach będą klasyfikowani tylko indywidualnie.

9. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników/zespołów ma taki sam wynik, to kolejność miejsc

będzie ustalona oddzielnie dla konkurencji indywidualnej i zespołowej na podstawie

uzyskania większej ilości wyników minimalnych ( 0,00m, 0,01m itd) w rozegranych

kolejkach. Jeżeli nadal nie udaje się rozstrzygnąć wyniku stają się współmedalistami.

10. Organizator zapewnia w miejscu lądowania:

a. wskaźnik wiatru oraz wskaźniki pomocnicze – wstążki

b. oznakowanie naziemne umożliwiające lokalizację miejsca lądowania z

większej wysokości

c. przyrząd mierzący automatycznie odległość z centrem o średnicy 3 cm

11. Protesty: zawodnik ma prawo do złożenia protestu, który będzie rozpatrywany po

uiszczeniu kwoty 100 zł

12. Skoki będą odbywać się z samolotów AN-2 i/lub Jak-12A/M

13. Wymagane dokumenty:

• świadectwo kwalifikacji lub zagraniczny odpowiednik

• polisa ubezpieczeniowa OC przy skokach spadochronowych

• dokumenty zestawu spadochronowego

• ułożony i zaplombowany spadochron zapasowy

14. Postanowienia końcowe:

• Zawodnik poprzez zgłoszenie udziału w zawodach przyjmuje do wiadomości warunki

uczestnictwa w zawodach spadochronowych;

• Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe nie z jego winy w czasie zawodów;

• Za sprawność swojego sprzętu spadochronowego odpowiadają zawodnicy;

IX. PROGRAM ZAWODÓW

28 sierpnia

godz. 16 – rozpoczęcie kolejek skoków treningowych zakończenie – zachód słońca

29 sierpnia

godz. 9 – rozpoczęcie kolejek skoków treningowych

13 – oficjalne otwarcie zawodów i rozpoczęcie kolejek skoków zawodniczych (ew. niewykonane skoki treningowe)

30 sierpnia

godz. 9 – skoki zawodnicze. Do zachodu słońca, jeżeli zostaną wykonane wszystkie skoki zawodnicze (pogoda), odbędzie się również zakończenie z wręczeniem nagród

31 sierpnia – termin rezerwowy

X. NAGRODY

1. Zawodnicy zajmujący w swoich konkurencjach miejsca 1 – 3 otrzymują medale oraz

pamiątkowe dyplomy.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w zawodach sportowych.

XI. SPRAWY INNE

1. Lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.

2. Wszelkie kwestie sporne lub wątpliwe rozstrzyga jury d‘apel powołane przez

Organizatora.

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Olsztyn senior games 2914

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x