Warmia Mazury Senior Games 2014 – Orneta czeka na miłośników kometki

Jednym z miast, które zaangażowały się w projekt Warmia Mazury Senior Games 2014 jest Orneta, gdzie odbędą się rozgrywki badmintona. To świetnie wymyślona gra sportowo-rekreacyjna. Wprawdzie dyscyplina olimpijska, ale może być uprawiana przez każdego, w każdym wieku. Orneta ma tradycje, od wielu lat funkcjonuje tu SLKS Tramp, którego zawodnicy odnosili sukcesy nie tylko w skali województwa.

Zainteresowanie miejscowych kibiców, doświadczenie w organizacji imprez wysokiej rangi powinny być gwarancją sympatycznej rywalizacji w ramach Warmia Mazury Senior Games

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Województwo Warmińsko – Mazurskie

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Miasto Orneta

Koordynator:

Pan Mirosław Bieliński

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie

Tel. 601 495 113

e-mail: osirorneta.vel.pl

Kierownik zawodów:

Pan Zbigniew Matula

Prezes SLKS „TRAMP” Orneta

Te. 608 529 634

Promotor dyscypliny:

Pani Krystyna Cielecka

Tel. 691 734 077

e-mail: placuniowo@wp.pl

III. TERMIN ZAWODÓW

1. Zawody sportowe pod nazwą WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2014 zaplanowano w terminie 28-31.08.2014 r., na obiektach sportowych województwa warmińsko – mazurskiego.

2. Uroczysta ceremonia otwarcia zawodów sportowych rozpocznie się dnia

29.08.2014r. w Ostródzie.

3. Turniej badmintona rozegrany zostanie w dniach 29-31.08.2014 r w Ornecie.

IV. MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie ul. Sportowa 7, 11-130 Orneta

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do startu w zawodach uprawnione są osoby, które w roku 2014 ukończyły 45 lat i starsi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i wysiłkiem podczas zawodów i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie wystąpienia u zawodnika jakiegokolwiek negatywnego następstwa udziału w zawodach. Zawodnik składa ponadto oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach oraz o braku znanych mu przeciwwskazań do udziału w zawodach. Złożenie oświadczenia jest warunkiem dopuszczenia do startu. Druk oświadczenia dostępny jest do pobrania na oficjalnej stronie zawodów sportowych „Warmia Mazury Senior Games 2014” www.seniorgames.pl, w zakładce: druki – oświadczenie.

3. Warunkiem zarejestrowania zawodnika oraz dopuszczenia go do udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie określonych w pkt VII Zasady Finansowania.

4. Zawodnik sam ubezpiecza się od NNW.

5. Zgłoszeniem jest karta uczestnictwa zamieszczona na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl , którą należy wypełnić on – line.

6. Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.

7. W przypadku znaczącej liczby zgłoszeń w danej dyscyplinie lub konkurencji organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników. W takim przypadku o kwalifikacji zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pełna lista zakwalifikowanych do zawodów osób zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl do dnia 23 sierpniu 2014 r.

8. Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl tuż po zakończeniu rejestracji zawodników, nie później jednak niż do dnia 23 sierpnia 2014 r..

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty rejestracyjnej przeznaczonej na cele organizacji zawodów sportowych w wysokości określonej w ust. 2.

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 12 € (euro) brutto lub 50 złotych brutto. Wpłatę należy dokonać na wskazane konto bankowe do dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. do dnia zakończenia rejestracji zawodników. Za dzień dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Numer konta i nazwa banku zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl.

3. Zawodnik, który został zarejestrowany przez organizatora zawodów jako uczestnik imprezy jest uprawniony do :

1) uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych,

2) uczestnictwa w ceremonii otwarcia zawodów,

3) otrzymania koszulki okolicznościowej (w przypadku rejestracji w terminie do 21 sierpnia 2014 roku),

4) otrzymania programu zawodów,

5) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zawodach sportowych,

4. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

VII. ZAKWATEROWANIE

1. Organizator zawodów przedstawi adresy hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych, z których uczestnicy będą mogli korzystać. Adresy zostaną umieszczone na oficjalnej stronie zawodów www.seniorgames.pl.

2. Uczestnicy zawodów osobiście dokonują rezerwacji w wybranym hotelu, pensjonacie i innym miejscu noclegowym.

VIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

Mężczyźni i Kobiety

45-49 1969 – 1965

50-54 1964 – 1960

55-59 1959 – 1955

60-64 1954 – 1950

65+ – 1949

2. Sposób przeprowadzenia turnieju i wyłonienia zwycięzcy:

1) turniej odbędzie się zgodnie z przepisami BWF, PZ Bad

2) mecze będą rozgrywane lotkami: Yonex AS 50,Victor Gold Champion RSL Classic Tourney, KUMPOO MP99,

3) turniej zostanie rozegrany na 5 kortach do gry badmintona

4) system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zawodniczek/zawodników, zgłoszonych w grupach wiekowych:

„każdy z każdym” lub pucharowy „do dwóch przegranych”,

grupowo pucharowy, pucharowy

5) gry toczą się do dwóch wygranych setów,

6) punktacja:

za zwycięstwo 2 pkt,

porażka 1 pkt,

walkower 0 pkt

7) w sytuacji, gdy 2 zawodników lub 2 zespoły podwójne będą miały taką samą liczbę punktów, to o miejscu w grupie decydować będzie:

ratio setów (stosunek setów wygranych do przegranych),

w przypadku równego ratio setów, decydować będzie stosunek małych punktów,

w przypadku równego ratio małych punktów decydować będzie wynik bezpośredniego spotkania,

8) w ramach turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

gra pojedyncza mężczyzn,

gra pojedyncza kobiet,

gra podwójna mężczyzn,

gra podwójna kobiet,

gra mieszana,

9) zawodnicy mogą grać maksimum w dwóch grach (różnego rodzaju),

10) pary składające się z zawodników, z różnych grup wiekowych, grają w grupie wiekowej zawodnika młodszego.

11) zawodnicy ze starszej grupy wiekowej mogą grać w grupach młodszych (muszą podać to w zgłoszeniu), młodsi nie mogą grać w grupie starszej,

12) minimalna ilość uczestników w danej grupie wiekowej (we wszystkich grach) wynosi 3,

13) jeżeli liczba zgłoszeń jest mniejsza niż 3, dana grupa wiekowa jest łączona z grupą młodszą, przy czym klasyfikacja odbywa się oddzielnie dla każdej z grup wiekowych.

3. Postanowienia końcowe:

1) organizator zapewnia lotki do rozgrzewki,

2) odprawa techniczna odbędzie się 29.08.2014r., w hali rozgrywek

ul. Sportowa 7, 11-130 Orneta o godz. 14.00

3) na odprawę techniczną stawią się zawodnicy oraz kapitanowie gier podwójnych, którzy winni posiadać imienną listę zespołu, niezbędną przy weryfikacji,

4) odprawa techniczna będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

29.08.2014r. godz. 15.00: I Runda Turnieju – eliminacje, wszystkie kategorie wiekowe M i K

30.08.2014r. II Runda Turnieju, wszystkie kategorie wiekowe M i K

30.08.2014r. III Runda Turnieju – Półfinały, wszystkie kategorie wiekowe M i K

31.08.2014r. Finały, wszystkie kategorie wiekowe M i K

1. Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl tuż po zakończeniu rejestracji zawodników, nie później jednak niż do 25 sierpnia 2014r..

X. NAGRODY

1. Zawodnicy zajmujący w swoich konkurencjach miejsca 1 – 3 otrzymują medale oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w zawodach sportowych.

XI. SPRAWY INNE

1. Lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.

2. Wszelkie kwestie sporne lub wątpliwe rozstrzyga jury d ‘apel powołane przez Organizatora.

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

badminton Orneta

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x