III Konkurs Fotograficzny – „Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze”

Muzeum Sportu działające przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie już po raz trzeci organizuje konkurs fotograficzny pod hasłem „ Sportowe wspomnienia zatrzymane w kadrze”. To oferta skierowana do miłośników tej dziedziny sztuki. Akurat sport jest kopalnią tematów, stwarza fotografikom amatorom ogromne możliwości ze względu na dynamikę wydarzeń, emocje, zupełnie niespodziewane sytuacje. Poprzednie edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem, a prace nadesłane przez autorów, choć różne pod względem technicznym i artystycznym, cechowało ogromne zaangażowanie. Zachęcamy do udziału do udziału w tej inicjatywie, której patronuje Prezydent Olsztyna. Poniżej przedstawiamy regulamin.

 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest prezentacja zdjęć z wydarzeń sportowych, widzianych oczami fotografującego. Od uczestników oczekujemy ciekawych ujęć sportowców podczas zawodów, osób uprawiających rekreację a także reakcji kibiców. Chcemy zachęcić miłośników fotografii do odwiedzania stadionów, boisk, hal oraz innych obiektów sportowych. Zatrzymanie w kadrze niepowtarzalnych chwil i emocji ma nie tylko reporterską wartość, ale także przyczynia się do popularyzacji różnych dyscyplin sportu i jest jedną z form aktywnego uczestnictwa w życiu swojego środowiska lokalnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w następujących kategoriach wiekowych – do 18 lat oraz powyżej lat 18 (osoby niepełnoletnie mogą wziąć     udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

2. Fotografie mogą być wykonane sprzętem cyfrowym lub analogowym. Obróbka przesłanych na nasz konkurs zdjęć może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji kolorów itp. Inne przekształcenia obrazu, zwłaszcza fotomontaże z wykorzystaniem programów graficznych, są niedozwolone i nie wezmą udziału w konkursie.

3. Uczestnik może dostarczyć na konkurs 5 fotografii lub 1 cykl realizujący temat –     maksymalnie 5 fotografii.

4. Wielkość prac: minimalna 20 x 30 cm, maksymalna 30 x 45 cm z odchyleniami   naturalnymi.

5. Każdą pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać, tzn.: tytuł fotografii, nazwisko i imię autora, miejsce i data wykonania zdjęcia, charakter – opis zdjęcia.

6. Jednocześnie ze zgłoszeniem prac do konkursu należy dołączyć na płycie CD

lub DVD wglądówki prac w zapisie cyfrowym o wymiarze krótszego boku 10 cm,   rozdzielczość 300 dpi, w formacie JPG.

7. Wraz z fotografiami należy dostarczyć czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia wraz

z zamieszczonym pisemnym oświadczeniem, iż wszystkie nadesłane prace są autorstwa zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich. Osoby znajdujące się na fotografiach wyrażają zgodę na ich publikację, autor wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i publikacją wyników konkursu. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej www.osir.olsztyn.pl

8. Zdjęcia wraz z płytami i formularzem należy zabezpieczyć w sztywnych opakowaniach i dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Ośrodek Sportu i

Rekreacji – MUZEUM SPORTU im. Mariana Rapackiego, Al. J. Piłsudskiego 44, 10 – 450 Olsztyn, z dopiskiem „ III Konkurs FOTO”.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace uszkodzone w transporcie.

NAGRODY:

Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych organizatorzy

przewidują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe.

{AdmirorGallery}wsp13{/AdmirorGallery}

Fot. M. Majewska

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1. Oceny prac i wyboru na wystawę pokonkursową dokona Komisja powołana   przez organizatora. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

2. Organizator ma prawo do wyłączenia spod oceny Komisji prac nie spełniających warunków regulaminu.

3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu i przechowywane będą w Muzeum Sportu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania, reprodukcji i publikacji

fotografii konkursowych na wystawach, w prasie, telewizji i na własnych stronach internetowych oraz w innych publikacjach o charakterze informacyjnym

i promującym imprezę bez wypłacania honorariów autorskich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych     galeriach.

6. Prawa autorskie do fotografii zgłoszonych do konkursu pozostają własnością ich autorów. Z tytułu wykorzystania fotografii do celów określonych w pkt. 4 i 5       Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w przypadku skierowania przeciwko niemu roszczeń osoby trzeciej ze względu na naruszenia jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych zgłoszonych fotografii.

7. Wykorzystanie fotografii do celów marketingowych przez organizatorów konkursu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu warunków z autorem danej pracy.

8. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacja warunków regulaminu.

9. We wszelkich sprawach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie, decyduje     organizator konkursu.

CZAS TRWANIA KONKURSU.

Konkurs trwać będzie od 16 czerwca 2012 r. do 30 września 2012 r. /decyduje data stempla pocztowego/. Wręczenie nagród i wernisaż wystawy nastąpi w połowie października 2012 r. w siedzibie Muzeum Sportu w Olsztynie. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x