Najpopularniejsi sportowcy Ziemi Lubawskiej – Święte prawo Czytelników

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Lu­ba­wie od­była się Gala Sportu, podczas której roz­strzy­gnięto ple­bi­scyt czy­tel­ni­ków Głosu Lu­baw­skiego na naj­po­pu­lar­niej­szego spor­towca i tre­nera Ziemi Lubawskiej. W uroczystości uczestniczyli bohaterowie dnia, a więc sportowcy, ich trenerzy, rodzice i znajomi, a rangę gali podniosła obecność na niej wielu miejscowych notabli. Wyniki plebiscytu są może zaskakujące, ale taka była wola czytelników Głosu Lubawskiego. Burmistrz miasta w imieniu władz miasta uhonorował zawodników, którzy w minionym roku przynieśli Ziemi Lubawskiej najwięcej splendoru. W dalszej części o najlepszych sportowcach Orzysza.

 

Naj­po­pu­lar­niej­szymi spor­tow­cami Ziemi Lubawskiej 2011 roku zostali:

1. To­masz Hejda — wędkarstwo

2. Mi­chaŁ Za­wadzki — zapasy

3. Wik­tor Ko­wal­czyk — zapasy

4. Alek­san­dra Ma­li­szew­ska — lekkoatletyka

5. Pa­weł Tu­rul­ski– modelarstwo

6. Mar­cin Ewer­tow­ski  — modelarstwo

7. Ka­ro­lina Ja­ku­bow­ska –  lekka atletyka

8. Pa­tryk Za­wadzki –  lekka atletyka

9. To­masz  Gol­der — te­nis stołowy

10. Wik­to­ria  Wroń­ska — szczypiornistka

Naj­po­pu­lar­niej­szym tre­ne­rem we­dług czy­tel­ni­ków Głosu Lu­baw­skiego zo­stała Sa­bina Kobacka.

Wy­róż­nie­nia bur­mi­strza otrzy­mali zawodnicy:

Pau­lina Tu­rul­ska

Pa­tryk Za­wadzki, Ma­te­usz Jac­kie­wicz

Kry­stian Tre­der

Wik­to­ria Wroń­ska

Mi­chał Ko­wal­kow­ski

Ma­te­usz Le­śniew­ski

Pa­weł Tu­rul­ski, Mar­cin Ewer­tow­ski

Woj­ciech Szczawiński

{gallery}lubaw15{/gallery}

Na­grody bur­mi­strza otrzy­mali:

To­masz Olen­der, Fi­lip So­snow­ski, Ka­ro­lina Ja­ku­bow­ska, Zu­zanna Sku­baja — na­groda czek na  2000 zł i  książka Kro­nika Sportu Pol­skiego oraz Alek­san­dra Ma­li­szew­ska — czek  3000 zł  i książka Kro­nika Sportu Pol­skiego. Tre­ner:  Ro­bert Ewer­tow­ski  (za­pasy) — 3000 zł i  książka Kro­nika Sportu Pol­skiego. Dzia­łacz spor­towy:  Jan Szy­naka — 3000 zł i książka  Kro­nika Sportu Pol­skiego. Naj­lep­sza dru­ży­nach  — LUKS Co­per­ni­cus, dru­żyna szczy­pior­ni­stek  z tre­ne­rami An­drze­jem Wier­gow­skim i Mi­ro­sła­wem Ga­jew­skim –  czek 6000 zł.

Za portalem lubawamojemiasto.pl|

A jak było w Orzyszu?

Wybrano również najlepszych sportowców Orzysza. Oto rozstrzygnięcia.

Najlepszy sportowiec 

kategoria do lat 16

Aleksandra Łosiewska
 

wyróżnienie Paweł Chłosta
 

wyróżnienie Nikolina Ptak

Najlepszy sportowiec

kategoria powyżej 16 lat Wiesław Kosiorek
 

wyróżnienie Robert Maniurski
 

wyróżnienie Zbigniew Jasiński

Kategoria Trener i działacz sportowy

Łukasz Nikołajuk
 

wyróżnienie Marek Dancewicz
 

wyróżnienie Hubert Makowski

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x