Przy stołach w Lidzbarku Warmińskim czyli dwa w jednym

Turniej tenisa stołowego w ramach Warmia Mazury Senior Games odbędzie się w Lidzbarku Warmińskim w dniach 29-31 sierpnia. Zbiegnie się w czasie z pierwszym w nowym sezonie turniejem z cyklu Grand Prix Polski Weteranów. Podobną formułę zastosowano dwa lata temu i sprawdziła się, bowiem rywalizacja o punkty rankingowe stała się dodatkowym magnesem.

Można więc spodziewać się bardzo interesującej stawki uczestników. Na Warmii i Mazurach jest wielu weteranów, którzy systematycznie uczestniczą w rozgrywkach Grand Prix. Skorzystają na pewno z okazji by powalczyć w Lidzbarku Warmińskim, bo okazja jest niepowtarzalna. Liczą tez na udział rywali z innych województw, także gości zagranicznych.

Warto dodać, że promotorem imprezy jest jeden z najlepszych w historii zawodników Leszek Kucharski, który też zapewne spróbuje swych sił. A gra z takim mistrzem to sama przyjemność. Zdjęcia pochodzą z poprzedniego Senior Games 2012

{AdmirorGallery}kucharski13{/AdmirorGallery}

Fot. nasz lidzbark.pl

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Województwo Warmińsko – Mazurskie

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Miasto Lidzbark Warmiński

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim

Kierownik zawodów:

Zbyszek Pietkiewicz

tel.: 602 247 724

e-mail: z.pietkiewicz@wp.pl

III. TERMIN ZAWODÓW

1. Zawody sportowe pod nazwą WARMIA MAZURY SENIOR GAMES 2014 zaplanowano w terminie 28.08.- 31.08. 2014r., na obiektach sportowych województwa warmińsko – mazurskiego.

2. Uroczysta ceremonia otwarcia zawodów sportowych rozpocznie się dnia 29 sierpnia 2014

3. Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w dniach 29.08. – 31.08. 2014r. w Lidzbarku Warmińskim.

4. Ceremonia zakończenia zawodów odbędzie się 31 sierpnia 2014 r., tuż po zakończeniu zawodów.

IV. MIEJSCE ZAWODÓW

Lidzbark Warmiński

Hala widowiskowo – Sportowa ul. Polna 36

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do startu w zawodach uprawnione są osoby, które ukończyły w dniu rozgrywania zawodów 45 rok życia i starsze.

2. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i wysiłkiem podczas zawodów i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, w razie jakiegokolwiek zdarzenia zdrowotnego. Podpisanie tego zobowiązania będzie warunkiem dopuszczenia do startu. Druk oświadczenia do pobrania na oficjalnej stronie zawodów sportowych „Warmia Mazury Senior Games 2014” www.seniorgames.pl, w zakładce: druki – oświadczenie.

3. Zawodnik sam ubezpiecza się od NNW.

4. Zgłoszeniem jest karta uczestnictwa zamieszczona na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl , którą należy wypełnić on – line.

5. Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia 21 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00.

6. W przypadku znaczącej liczby zgłoszeń w danej dyscyplinie lub konkurencji organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników. W takim przypadku o kwalifikacji zadecyduje kolejność zgłoszeń. Pełna lista zakwalifikowanych do zawodów osób zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl do dnia 23 sierpniu 2014 r.

7. Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl tuż po zakończeniu rejestracji zawodników, nie później jednak niż do dnia 23 sierpnia 2014 r..

VI. ZASADY FINANSOWANIA

1. Organizator ma prawo do pobierania od uczestników opłaty rejestracyjnej przeznaczonej na cele organizacji zawodów sportowych w wysokości określonej w ust. 2.

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 12 € (euro) brutto lub 50 złotych brutto. Wpłatę należy dokonać na wskazane konto bankowe do dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. do dnia zakończenia rejestracji zawodników. Za dzień dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Numer konta i nazwa banku zostanie opublikowana na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl.

3. Zawodnik, który został zarejestrowany przez organizatora zawodów jako uczestnik imprezy jest uprawniony do :

1) uczestnictwa we wszystkich zawodach sportowych,

2) otrzymania koszulki okolicznościowej (w przypadku rejestracji w terminie do 21 sierpnia 2014 roku),

3) otrzymania programu zawodów,

4) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zawodach sportowych,

4. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponoszą uczestnicy.

VII. ZAKWATEROWANIE

1. Organizator zawodów przedstawi adresy hoteli, pensjonatów i innych miejsc noclegowych, z których uczestnicy będą mogli korzystać. Adresy zostaną umieszczone na oficjalnej stronie zawodów www.seniorgames.pl.

2. Uczestnicy zawodów osobiście dokonują rezerwacji w wybranym hotelu

lub pensjonacie.

VIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Kategorie wiekowe:

– weteran w wieku 45-49 lat, urodzeni w latach 1965-1969,

– weteran w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1955-1964,

– weteran w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1950-1954,

– weteran w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1945-1949,

– weteran w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1940-1944,

– weteran w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1935-1939,

– weteran w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w latach 1934 i starsi,

– dodatkowa kategoria 40-49 lat, urodzeni w latach 1965-1974 – w celu możliwości sklasyfikowania w ramach Grand Prix Polski Weteranów (rozegrana jako dodatkowy turniej).

2. Konkurencje i liczba uczestników:

1) gry pojedyncze: liczba zawodniczek lub zawodników w każdej kategorii wiekowej bez ograniczeń;

2) gry podwójne i mieszane: liczba par bez ograniczeń.

3. System rozgrywania zawodów

1) gry pojedyncze:

a) turniej eliminacyjny (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywany systemem grupowym (grupy po 3, 4 lub 5 zawodniczek lub zawodników) z udziałem nieograniczonej liczby zawodniczek i zawodników posiadających licencję okresową zawodnika weterana lub bez licencji (zawodnicy bez licencji nie będą klasyfikowani w Grand Prix Polski Weteranów), w celu wyłonienia zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1 i 2 miejsca w grupach:

grupy po 3 zawodniczki lub zawodników (kolejność gier: 2-3, pokonany-1, zwycięzca-1),

grupy po 4 zawodniczki lub zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3),

grupy po 5 zawodniczek lub zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-5, 2-3, 1-4, 3-5, 1-3, 2-4, 1-2, 4-5),

b) turniej główny (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywany systemem do 2 porażek w celu wyłonienia najlepszej zawodniczki i zawodnika turnieju Grand Prix Polski z możliwością zajęcia 3-4 miejsca po pierwszej porażce, z udziałem: rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym, zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie w turnieju eliminacyjnym nie mogą spotkać się w 1 rundzie turnieju głównego,

c) turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem pucharowym: po zakończeniu turnieju eliminacyjnego turnieje pocieszenia o kolejne miejsca z udziałem:

rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym,

zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4 i 5 miejsca w grupach w turnieju eliminacyjnym dolosowanych kolejno do rozstawionych zawodniczek i zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie w turnieju eliminacyjnym nie mogą spotkać się w 1 rundzie turnieju głównego,

2) gry podwójne:

turniej główny (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywany systemem pucharowym

3) gry mieszane:

turniej główny (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywany systemem pucharowym, rozgrywany jest jeden turniej niezależnie od kategorii wiekowej

3. Sposób rozstawienia

Sposób rozstawiania zawodniczek i zawodników w zawodach międzynarodowych regulują przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego i Europejskiej Unii Tenisa Stołowego.

1) gry pojedyncze: na podstawie Światowego, Europejskiego lub Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów;

2) gry podwójne i mieszane: na podstawie sumy punktów według Światowego, Europejskiego lub Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów zdobytych przez zawodniczki lub zawodników tworzących parę. Dopuszcza się do udziału w danej kategorii wiekowej pary, w której jedna z zawodniczek lub jeden z zawodników jest ze starszej kategorii wiekowej.

IX. PROGRAM ZAWODÓW

Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na oficjalnej stronie zawodów: www.seniorgames.pl

X. NAGRODY

1. Zawodnicy zajmujący w swoich konkurencjach miejsca 1 – 3 otrzymują medale oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w zawodach sportowych.

3. Organizatorzy zawodów sportowych w poszczególnych dyscyplinach mogą ufundować dodatkowe nagrody.

XI. SPRAWY INNE

1. Lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.

2. Wszelkie kwestie sporne lub wątpliwe rozstrzyga jury d ‘apel powołane przez Organizatora.

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Lidzbark Warmiński Tenis stołowy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x
()
x