Fundacja „Olsztyński Laur Sportu” i portal WAMA-SPORT organizują plebiscyt pod hasłem „Sportowiec 75-lecia Warmii i Mazur”. W I etapie kapituła wytypowała sportowców Warmii i Mazur zaproponowanych przez osoby reprezentujące środowiska sportowe.

Zapoznaj się z sylwetkami zaproponowanych kandydatów

Przedstawiliśmy grono 25 wybrańców, którzy zachowali szansę do uzyskania tytułu „Sportowca 75 lecia Warmii i Mazur”. Drugi etap selekcji nastąpił w drodze wewnętrznego głosowania członków kapituły. Rywalizacja była zacięta, nie chcemy prezentować wyników by nic nie sugerować.

Zapoznaj się z sylwetkami 25 kandydatów

Teraz wszystko w rękach sympatyków sportu. 17 sierpnia (poniedziałek) rozpoczynamy internetowe głosowanie, które trwać będzie do 31 października do godz. 24:00. Od Was zależą wyniki plebiscytu

Zasady głosowania

Głosowanie internetowe przebiegnie według następujących zasad:

  1. aby oddać głos w Plebiscycie należy zalogować się do portalu wama-sport.pl
  2. głosujący może zagłosować na jednego sportowca z listy, tylko raz dziennie
  3. aby poprawnie oddać głos, należy zaznaczyć wybranego sportowca oraz potwierdzić wybór klikając w przycisk „Wyślij” znajdujący się pod listą
  4. po oddaniu głosu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem oddania głosu